Algemeen

ALGEMEEN

Regels en afspraken

Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en overige medewerkers van de avondvierdaagse moeten ten alle tijden opgevolgd worden.


Groepen lopen in een gesloten eenheid en met niet meer dan 3 personen naast elkaar.


Elke groep heeft vooraan en achteraan twee begeleiders lopen die zorgen dat de kinderen binnen de eigen groep blijven.

Op die manier lopen de groepen niet door elkaar en ontstaan er geen vervelende situaties tussen verschillende groepen.


De startkaart moet voorin de groep aanwezig zijn, zodat het knippen van de kaarten snel en efficiënt kan worden uitgevoerd.

Ook tijdens de controles, elke avond is het aantal controles verschillend. Veiligheid gaat altijd voor een controleknip.


Blijf zo veel mogelijk in één gesloten stoet lopen.


Het is niet toegestaan om te stoppen met de groep om bijvoorbeeld iets te drinken of te eten. Hierdoor ontstaat er verwarring bij groepen die achter uw groep lopen. Ook ontstaan hierdoor gaten in de stoet. De organisatie en de groepen hebben in 2014 met elkaar afgesproken dat groepen zorgen dat er mensen langs de kant staan met tasjes met drinken of eten en deze dan aan de begeleiders geven.

Tijdens het wandelen kunnen de begeleiders deze dan uitdelen.


De individuele wandelaars lopen op hun eigen tempo en kunnen daardoor een groep voorbij wandelen.

Het is niet de bedoeling dat een individuele wandelaar door een groep heen loopt, ga er altijd omheen.


Ga niet rennen.


Fietsen zijn niet toegestaan in de stoet.


Voor schade, voortvloeiend uit, ontstaan door of verband houdende met de avondvierdaagse aanvaardt de organisatie geen enkele aanspraak.


De stichting doet verder een beroep op alle deelnemers er zorg voor te dragen, dat nergens op enige wijze schade wordt toegebracht aan andermans eigendom, let er ook op dat er geen vuil op de route wordt gedumpt.

Volg ons ook op

Aanmelden als vrijwilliger

Delen

Over ons

Stichting Avondvierdaagse Zwijndrecht

KvK 24354963


Aangesloten bij de KWBN