Inschrijven

INSCHRIJVEN

Startbureau

De startplaats is op dit moment nog niet bekend.


Kosten inschrijving:

Inschrijven met medaille : €5

Inschrijven zonder medaille : €1


Ook begeleiders die voor de gezelligheid meelopen moeten worden ingeschreven en daarvoor is €1 inschrijfgeld verschuldigd.

U kunt bij ons niet pinnen.


Wanneer is het mogelijk om als groep in te schrijven?

Vanaf 11 betalende personen spreken wij over een groep en kunt u inschrijven als zodanig.


Kleinere aantallen zullen individueel moeten inschrijven, wel kunnen er meerdere personen worden ingeschreven op één kaart.


Hoe krijg ik als groep het startnummer?

Uw startnummer wordt van te voren bepaald tijdens de loting.

De loting vindt plaats tijdens de informatieavond die ieder jaar wordt georganiseerd voor de groepen. U loot automatisch mee als u de afgelopen twee edities van de avondvierdaagse heeft deelgenomen. De groepen die vertegenwoordigd zijn tijdens deze informatieavond zullen loten voor de eerste startplaatsen. Groepen die niet vertegenwoordigd zijn zullen daarna aangesloten worden door middel van loting.

Nieuwe groepen die dit jaar voor het eerst meelopen, zullen een aansluitend startnummer krijgen.


Hoe schrijf ik een groep in?

Elke groep maakt gebruik van de medaillelijst die hieronder is te downloaden.

Op deze medaillelijst vult u per nummer het gewenst aantal medailles in. In de laatste kolom vult u de medaillenummers in die niet op de lijst staan. Vanuit het formulier worden vanzelf alle totalen berekend, inclusief de kosten.


Naast de medaillelijst moet er ook een namenlijst ingeleverd worden.

Hierop moeten alle wandelaars én begeleiders worden vermeld, óók de begeleiders die minder dan 4 avonden lopen.

Deze lijst moet worden ingeleverd i.v.m. een verzekeringseis vanuit de wandelbond.


Beide lijsten stuurt u vervolgens per mail naar: groepen@vierdaagsezwijndrecht.nl


  • De medaillelijst kunt u HIER downloaden.


  • De namenlijst kunt u  HIER downoaden.


Waarom moeten wandelaars die geen medaille willen toch inschrijfgeld betalen?

Dit heeft te maken met een verzekeringseis vanuit de wandelbond.

Ook moeten alle wandelaars die meelopen bekend zijn bij de organisatie zodat altijd nagekeken kan worden bij welke groep iemand is ingeschreven. Op deze manier weten wij ook hoeveel wandelaars mee lopen en kunnen wij de lengte van de stoet beter inschatten en de route en begeleiding daar op aanpassen.


Wanneer moeten de medaillelijst en de namenlijst uiterlijk  ingeleverd zijn?

De uiterste inschrijfdatum voor 2019 is woensdag 10 april.

Alleen de medaillelijst en de namenlijst van de website mogen worden gebruikt. Andere lijsten, of lijsten die later binnen komen worden niet in behandeling genomen.


Wanneer moet de betaling uiterlijk bijgeschreven zijn op rekening van de avondvierdaagse?

De uiterste betalingsdatum voor 2019 is  woensdag 24 april.


Indien de betaling niet op tijd is bijgeschreven op onze rekening dan wordt de inschrijving geannuleerd en moet de inschrijving op de eerste avond van de avondvierdaagse tijdens de na-inschrijving worden gedaan.


Wijzigingen in de (ingeleverde) medaillelijst

Zodra de medaillelijsten en namenlijsten zijn ingeleverd kunnen hier geen aanpassingen meer in worden aangebracht.


Eventuele wijzigingen kunnen op de eerste avond van de avondvierdaagse tijdens de na-inschrijving worden gemeld.


Wilt u nog meelopen met de school of club?

Ga op de eerste avond van de avondvierdaagse tijdens de na-inschrijving (vanaf 17:00 uur) naar het startbureau, uw kind kan dan nog worden bijgeschreven bij de groep.

Ga hiervoor naar de persoon bij het bordje 'inschrijvingen groepen'Voor vragen hierover kunt u mailen naar groepen@vierdaagsezwijndrecht.nl


Volg ons ook op

Aanmelden als vrijwilliger

Delen

Over ons

Stichting Avondvierdaagse Zwijndrecht

KvK 24354963


Aangesloten bij de KWBN